*Řecké zlváštnosti a mýty*

Svatba ve starém Řecku

22. května 2009 v 13:01
Před svatbou se museli oba snoubenci, každý se svém domě, podrobit rituální koupeli ve vodě z posvátného pramene.
Slavnostně oblečený ženich s věncem na hlavě pak v doprovodu rodičů a přátel přišel do nevěstina domu.
Zde otec nevěsty nejdříve vykonal oběť bohům a pak uspořádal svatební hostinu.
Navečer matka odevzdala svou zcela zahalenou dceru ženichovi, který si ji odvedl za svitu pochodní a zvuků hudby a zpěvu odvedl do svého domu.
Než se nevěsta odebrala s ženichem na lože, musela sníst granátové jablko jako symbol plodnosti.
Druhý den se konala další hostina, tentokrát v domě novomanželova otce. Nevěsta se jí už ovšem nesměla zúčastnit, protože od svatební noci se prakticky stala majetkem svéjo muže.

Střídání 4 ročních období

18. června 2008 v 6:22
Staří Řekové si spoustu věcí vysvětlovali po svém - a většinu z toho připisovali Bohům, např. i to, proč se střídají 4 roční období:
Podle mýtu unesl Hádes dceru Déméter - Persefonu do podsvětí a učinil z ní jeho manželku. Déméter byla hrozně zlomená a vyčítala Diovi, jak to mohl dovolit. Nakonec uzavřeli dohodu, že se budou o Persefonu střídat:
Když je u matky, je velká, bohatá úroda, protože Déméter je šťastná...
= Jaro, Léto
Když je u Háda, Déméter truchlí, nic se nerodí, zem je pustá...
= Podzim, Zima

Atlantida

18. června 2008 v 6:17
Atlantida je legendární kontinent, kde měla sídlit vysoce vyvinutá civilizace, kterou zničila mohutná přírodní katastrofa přibližně roku 9600 př. n. l. Přestože existence tohoto kontinentu nebyla nikdy přesvědčivě potvrzena, vedou se dodnes debaty o její existenci a možné poloze. Traduje se, že Santorini je jejím pozůstatkem. Santoriny (nebo také Thýra či Théra) byla velice významnou součástí mínojské kultury. Proto byla pro ostatní národy v okolí zcela jistě považována za velice bohatou a úspěšnou zemi. A když ji výbuch sopky zničil, čemu jinému mohli tehdy lidé přičítat tuto hroznou zkázu než hněvu bohů. Archeologové pokládají erupci na Théře za příčinu náhlého zániku mínojské civilizace a její spojitost se vznikem báje o Atlantidě nevylučují.
 
 

Reklama