*Města a stavby*

Korint (Korynth)

6. května 2009 v 17:36
Mýty a historie

První rané sídlo zde vzniklo zřejmě někdy v mladší době kamenné. Existují dvě legendy ohledně vzniku města. Podle první založil město Korinthos, potomek boha Hélia, zatímco druhá praví, že zakladatelem města byla bohyně Efyra, dcera titána Okeana (odtud také jedno z antických jmen Korintu - Efyra). Někdy na přelomu druhého a třetího tisíciletí př. n. l. mělo zdejší osídlení přechodně zaniknout. Trvalo dalších téměř 1000 let, než se zde na konci mykénského období usadili Dórové.

Název tohoto místa - Korinthos, je odvozen z jazyka Pelasgů, národa, jenž obýval území dnešního Řecka v dobách před příchodem řeckých kmenů. Korint byl zřejmě podobně jako Mykény, Tíryns nebo Pylos jedním z palácových center v době mykénské kultury. Podle mýtů byl předkem korintských králů bájný Sisyfos. Korint byl rovněž místem, kde měl Iásón, vůdce legendárních Argonautů, opustit svoji manželku Médeu. Korinťané jsou zmiňováni i Homérem v souvislosti s trójskou válkou, které se měli zúčastnit.
Korynthský průplav

29. dubna 2009 v 19:08
- Průplav mezi Egejským a Jónským mořem

První pokusy o překopání Korynthské šíje byly zřejmě již v 7.st.př.n.l - ovšem žádné konkrétní informace nejsou známy, takže jestli tomu uvěříte, to je již na vás :)

K úmyslu vybudovat kanál se vrátili opět císaři Caesar a Caligula v 1. st., ovšem Korintský průplav se začal stavět až za vlády císaře Nerona v roce 67. Ten jej považoval nejen za hospodářskou, ale i prestižní záležitost. Po Neronově smrti však byly práce přerušeny, ve starověku pak ještě vyšla snaha o vykopání průplavu od státníka Herodota Attica.
Ještě mnohem později se o stavbu pokusili Benátčané, ovšem neúspěšně.

Do dnešní podoby se začal stavět až v roce 1882

Kanál vede 6 km průkopem o průměrné hloubce 58 m. Je široký 25 - 30 m. Hloubka vody je přibližně 8 m.A fotečky jak jinak než od Týnky .) - www.jsemtynka.blog.czEpidauros

25. dubna 2009 v 21:22
Epidauros bylo město v antickém Řecku, soustředil se zde kult boha lékařství Asklépia.

Více než stará Asklépiova svatyně vás ale zřejmě okouzlí nádherný amfiteátr (řecké divadlo :))

Je jednou z nejlépe dochovaných starořeckých staveb a má vynikající akustiku a proto je zvuk zprostředka hlediště slyšet i v těch nejvyšších řadách.

Amfiteátr byl postaven z bílého vápence pro 14 000 diváků a je dosud ve skvělém stavu. Každé čtyři roky se tady konaly divadelní a sportovní hry, které byly součástí oslav kultu Asklépia. Sportovní části her sloužil zdejší stadion. Hry zvané Asklépiady byly trochu ve stínu slavnějších Olympijských a Delfských her.
Již od mykénských dob, 2 000 př.n.l., bylo zde místo uctívání kultů souvisejících s léčitelstvím. Zhruba od 4. století př.n.l. byl již Epidauros posvátným okrskem Asklépia a toto místo bylo považováno za jeho rodiště. Podle báje byl Asklépion synem boha Apollóna a královny Korónidy. Vychovával ho Kentaur Cheirón na hoře Pilio, který chlapce zasvětil do tajemství lékařství. Asklépion byl široce uctíván v celém starořeckém světě a měl po celé zemi mnoho chrámu. Tím nevýznamnějším byl však právě tento v Epidauru.

Chrám měl kdysi dveře ze vzácných dřevin a slonoviny, pobité zlatými hřeby. Uvnitř se nacházela Asklépiova socha ze zlata a slonoviny. Z chrámu zůstaly jen základy, stejně jako dvoupatrové ubytovny pro poutníky, která měla asi 160 místností. Další stavbou je kruhový tholos, jehož účel není znám, ale jeho výstavba byla nákladnější než stavba samotného chrámu. Vnější okruh tvořilo 24 dórských sloupů a vnitřní 14 korintských. Pravděpodobně šlo o obětiště. Svatyně byla zničena vpádem Gótů roku 267 n.l. a k jejímu definitivnímu uzavření došlo za císaře Theodisia II. v rámci ničení starých kultů během nástupu křesťanství.


A pár foteček, kterým vděčím mé kamarádce Týnce .) - www.jsemtynka.blog.cz 
 

Reklama
Reklama