*Historie Řecka*

Řecká literatura

25. června 2009 v 16:58
Z hlediska literatury je antika dobou, kdy se začaly vymezovat jednotlivé druhy, žánry, vyjadřovací formy, kdy počíná vědecké zkoumání literárního díla. V Řecku vznikly literární soutěže (v souvislosti s olympijskými hrami), v Římě první literární skupiny.

Antika..

23. března 2009 v 8:15
= Období dějin starověkého Řecka a Říma cca 1 000 př.n.l. ---> 500 n.l.

Rozhodla jsem se to sem dát, protože ne každý přesně ví, jak to vlastně bylo =D

Státní symboly

21. března 2009 v 20:16
Ελληνική Δημοκρατία
Řecká republika

Vlajka
Vlajka Řecka

Znak
Znak Řecka

Historie Řecka - stručně

18. června 2008 v 5:56
Řecké dějiny jsou jak v evropském tak v světovém kontextu velikou zvláštností.
Řecko jako kolébka evropské kultury nikdy nebylo velikou říší, s výjimkou krátkého období vlády Alexandra Velikého. Vždy to byly malé městské státy vázané spolu pouze různými dohodami. Občas došlo mezi nimi i ke krutým bojům. Čím bylo Řecko pro Evropu, tím byla pro Řecko Kréta, malý , ale významný ostrov mezi Egejským a Lybijským mořem. Ta byla v dobách své největší slávy (přibližně před 3 500 a 4000 lety) velice mírumilovný stát, který pro svou obranu i rozvoj využíval výlučně svého mocného loďstva, takže např. na Krétě nenajdeme opevněné paláce. Nejslavnější antické památky, např. slavný aténský Parthenon či vlastně celá Akropole byla vybudována ve velmi krátkém období Periklovy vlády. Přes onu roztříštěnost se Řekové dokázali ubránit i tak mocným říším jako byla říše perská. Jediné období, kdy bylo Řecko opravdu velkou říší byla vláda Alexandra Velikého (Makedonského). Toto období trvalo přibližně 11 let. Ironií je, že střed této říše nebylo to pravé antické Řecko, za které považujeme Athény případně Spartu, ale do té doby téměř bezvýznamná oblast Makedonie.
 
 

Reklama