*Citáty a moudra*

Citátky ^.^

30. června 2009 v 20:36
"Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe." - Petronius

"Vím, že nic nevím." - Sókratés

"Sofokla se kdosi zpetal: >>Jak jsi na tom teď se sexem? Jsi ještě s to mít ženu?<< Odpověděl: >>Huš, chlape; toho všeho jsem se k veliké své radosti už zbavil, jako bych byl uprchl běsnému a krutému pánu." - Platón

"Ctnost je pouhé slovo." - Brutus

"Lidé škrábajíce se cítí rozkoš a je jim jako při souloži." - Demokritos

"Kdo si volí duševní statky, volí božštější; kdo tělesné, volí lidské." - Demokritos

"Příčinou hříchu je neznalost lepšího." - Demokritos


"Statečnost zmenšuje neštěstí." - Demokritos


"Ať se nevěnuje žena řečnění; je to hrozná věc!" - Demokritos

"Řeč je stínem činu." - Demokritos

"Stáří je celkové ochromení: všechno má a ve všem mu něco chybí." - Demokritos

"Moudrý člověk může jít do každé země, neboť vlastí dobré duše j celý svět." - Demokritos

"Zákonu, úředníku a moudřejšímu se sluší ustupovat." - Demokritos

"Je velkomyslné klidně snášet urážku." - Demokritos

"Není nepřítelem, kdo křivdí, nýbrž kdo chce křivdit." - Demokritos

"Nerozumní nabývají rozumu neštěstím." - Demokritos

"Život bez slavností - dlouhá cesta bez hospod." - Demokritos

"Nemáme vyhledávat nic příjemného, není-li to prospěšné." - Demokritos

"Šťasten je ten, kdo je spokojen při skrovném majetku; nešťasten, kdo je nespokojen při velikém." - Demokritos


"Kdo koná hanebné věci, má se stydět především před sebou samým." - Demokritos


"Je lépe vytýkat vlastní chyby než cizí." - Demokritos


"Ne ze strachu, nýbrž z povinnosti je třeba zdržovat se chyb." - Demokritos


"Chlapci, ne muži sluší nesmírná touha." - Demokritos

"Člověk je malým světem." - Demokritos


"Podle dohody barva, podle dohody sladké, podle dohody kyselé, ve skutečnosti však jsou jen atomy a prázdno." - Demokritos
"Ve skutečnosti nic nevíme, neboť pravda je skryta v hloubce." - Demokritos


"Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením." - Demokritos


"Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných." - Demokritos


"Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit." - Demokritos


"Jedinec pro mne znamená tolik jako množství, a množství jenom tolik jako jedinec." - Demokritos

"Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm." - DemokritosDemokritos toho řekl opravdu hodně =D

 
 

Reklama