Červen 2009

Citátky ^.^

30. června 2009 v 20:36 *Citáty a moudra*
"Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe." - Petronius

"Vím, že nic nevím." - Sókratés

"Sofokla se kdosi zpetal: >>Jak jsi na tom teď se sexem? Jsi ještě s to mít ženu?<< Odpověděl: >>Huš, chlape; toho všeho jsem se k veliké své radosti už zbavil, jako bych byl uprchl běsnému a krutému pánu." - Platón

"Ctnost je pouhé slovo." - Brutus

"Lidé škrábajíce se cítí rozkoš a je jim jako při souloži." - Demokritos

"Kdo si volí duševní statky, volí božštější; kdo tělesné, volí lidské." - Demokritos

"Příčinou hříchu je neznalost lepšího." - Demokritos


"Statečnost zmenšuje neštěstí." - Demokritos


"Ať se nevěnuje žena řečnění; je to hrozná věc!" - Demokritos

"Řeč je stínem činu." - Demokritos

"Stáří je celkové ochromení: všechno má a ve všem mu něco chybí." - Demokritos

"Moudrý člověk může jít do každé země, neboť vlastí dobré duše j celý svět." - Demokritos

"Zákonu, úředníku a moudřejšímu se sluší ustupovat." - Demokritos

"Je velkomyslné klidně snášet urážku." - Demokritos

"Není nepřítelem, kdo křivdí, nýbrž kdo chce křivdit." - Demokritos

"Nerozumní nabývají rozumu neštěstím." - Demokritos

"Život bez slavností - dlouhá cesta bez hospod." - Demokritos

"Nemáme vyhledávat nic příjemného, není-li to prospěšné." - Demokritos

"Šťasten je ten, kdo je spokojen při skrovném majetku; nešťasten, kdo je nespokojen při velikém." - Demokritos


"Kdo koná hanebné věci, má se stydět především před sebou samým." - Demokritos


"Je lépe vytýkat vlastní chyby než cizí." - Demokritos


"Ne ze strachu, nýbrž z povinnosti je třeba zdržovat se chyb." - Demokritos


"Chlapci, ne muži sluší nesmírná touha." - Demokritos

"Člověk je malým světem." - Demokritos


"Podle dohody barva, podle dohody sladké, podle dohody kyselé, ve skutečnosti však jsou jen atomy a prázdno." - Demokritos
"Ve skutečnosti nic nevíme, neboť pravda je skryta v hloubce." - Demokritos


"Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením." - Demokritos


"Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných." - Demokritos


"Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit." - Demokritos


"Jedinec pro mne znamená tolik jako množství, a množství jenom tolik jako jedinec." - Demokritos

"Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm." - DemokritosDemokritos toho řekl opravdu hodně =D


Ikariam

25. června 2009 v 19:26 -Ostatní-
I když jsem přibližně věděla, o co jde, rozhodla jsem se, že tu hru vyzkouším. A musím říci, že se mi opravdu velmi zalíbila! :)

Úkolem je vést národ skrze antický svět, budovat města, válčit, obchodovat, zkoumat.


Její grafická úprava je velmi povedená. Ale jelikož jsem nováček, tak se tam občas trošku neorientuju, ale co, snad se to za chvíli zpraví :D

Doporučuji vyzkoušet Zde

Řecká literatura

25. června 2009 v 16:58 *Historie Řecka*
Z hlediska literatury je antika dobou, kdy se začaly vymezovat jednotlivé druhy, žánry, vyjadřovací formy, kdy počíná vědecké zkoumání literárního díla. V Řecku vznikly literární soutěže (v souvislosti s olympijskými hrami), v Římě první literární skupiny.