Květen 2009

Svatba ve starém Řecku

22. května 2009 v 13:01 *Řecké zlváštnosti a mýty*
Před svatbou se museli oba snoubenci, každý se svém domě, podrobit rituální koupeli ve vodě z posvátného pramene.
Slavnostně oblečený ženich s věncem na hlavě pak v doprovodu rodičů a přátel přišel do nevěstina domu.
Zde otec nevěsty nejdříve vykonal oběť bohům a pak uspořádal svatební hostinu.
Navečer matka odevzdala svou zcela zahalenou dceru ženichovi, který si ji odvedl za svitu pochodní a zvuků hudby a zpěvu odvedl do svého domu.
Než se nevěsta odebrala s ženichem na lože, musela sníst granátové jablko jako symbol plodnosti.
Druhý den se konala další hostina, tentokrát v domě novomanželova otce. Nevěsta se jí už ovšem nesměla zúčastnit, protože od svatební noci se prakticky stala majetkem svéjo muže.

Korint (Korynth)

6. května 2009 v 17:36 *Města a stavby*
Mýty a historie

První rané sídlo zde vzniklo zřejmě někdy v mladší době kamenné. Existují dvě legendy ohledně vzniku města. Podle první založil město Korinthos, potomek boha Hélia, zatímco druhá praví, že zakladatelem města byla bohyně Efyra, dcera titána Okeana (odtud také jedno z antických jmen Korintu - Efyra). Někdy na přelomu druhého a třetího tisíciletí př. n. l. mělo zdejší osídlení přechodně zaniknout. Trvalo dalších téměř 1000 let, než se zde na konci mykénského období usadili Dórové.

Název tohoto místa - Korinthos, je odvozen z jazyka Pelasgů, národa, jenž obýval území dnešního Řecka v dobách před příchodem řeckých kmenů. Korint byl zřejmě podobně jako Mykény, Tíryns nebo Pylos jedním z palácových center v době mykénské kultury. Podle mýtů byl předkem korintských králů bájný Sisyfos. Korint byl rovněž místem, kde měl Iásón, vůdce legendárních Argonautů, opustit svoji manželku Médeu. Korinťané jsou zmiňováni i Homérem v souvislosti s trójskou válkou, které se měli zúčastnit.

Pro Týnku

3. května 2009 v 20:47 -Ostatní-
Tak jsem se rozhodla udělat Týnce taky nějaký ten diplomek za SB, snad se bude líbit :)


Testík

3. května 2009 v 20:09 *Řečtí bohové*

http://testy.nanic.cz/testy/starovek/recti-bohove/ - Tady si můžete otestovat své znalosti řeckých bohů..Je to vážně jednoduché, a kdyby vám to nešlo, můžete jako pomůcku použít tento blog.. :)