Červen 2008

Viděli jste na vlastní bulvy? xD

24. června 2008 v 20:26 -Ostatní-
Hlasujte pokud chcete :)

Diplom za bleskovku u Týtý

24. června 2008 v 20:13 -Ostatní-
jsemtynka.blog.cz

Sloupy

18. června 2008 v 7:02 *Řecké umění*
Antika rozeznává 3 druhy sloupů:

1) Nejjednodušší - Dórský


2) Malinko složitější :) - Iónský


3) Nejsložitější - Korintský

OH

18. června 2008 v 6:38 *Olympijské hry*
Olympijské hry se konaly v Olympii na počest boha Dia
1. OH = 776 př.n.l. (Toto datum se stalo začátkem řeckého letopočtu)
Když probíhaly OH, v celém Řecku se přísně dodržoval mír.
Disciplíny: Skok do dálky, běh, hod diskem, hod oštěpem..
V OH směli soutěžit jen muži
1. Novodobé OH = 1896 v Athénách

Divadlo

18. června 2008 v 6:32 *Řecké umění*
-divadlo vzniklo na počest boha Dionýsa
-divadlo bylo v přírodě tzv.:AMFITEÁTR
-herci: Mohli hrát jenom muži, hráli v maskách
-Tragédie: byli to vážné hry tzv.:SOFOKLES,EURIPIDES
-Komedie: veselé a vtipné hry tzv.:ARISTOFÁNES

Střídání 4 ročních období

18. června 2008 v 6:22 *Řecké zlváštnosti a mýty*
Staří Řekové si spoustu věcí vysvětlovali po svém - a většinu z toho připisovali Bohům, např. i to, proč se střídají 4 roční období:
Podle mýtu unesl Hádes dceru Déméter - Persefonu do podsvětí a učinil z ní jeho manželku. Déméter byla hrozně zlomená a vyčítala Diovi, jak to mohl dovolit. Nakonec uzavřeli dohodu, že se budou o Persefonu střídat:
Když je u matky, je velká, bohatá úroda, protože Déméter je šťastná...
= Jaro, Léto
Když je u Háda, Déméter truchlí, nic se nerodí, zem je pustá...
= Podzim, Zima

Atlantida

18. června 2008 v 6:17 *Řecké zlváštnosti a mýty*
Atlantida je legendární kontinent, kde měla sídlit vysoce vyvinutá civilizace, kterou zničila mohutná přírodní katastrofa přibližně roku 9600 př. n. l. Přestože existence tohoto kontinentu nebyla nikdy přesvědčivě potvrzena, vedou se dodnes debaty o její existenci a možné poloze. Traduje se, že Santorini je jejím pozůstatkem. Santoriny (nebo také Thýra či Théra) byla velice významnou součástí mínojské kultury. Proto byla pro ostatní národy v okolí zcela jistě považována za velice bohatou a úspěšnou zemi. A když ji výbuch sopky zničil, čemu jinému mohli tehdy lidé přičítat tuto hroznou zkázu než hněvu bohů. Archeologové pokládají erupci na Théře za příčinu náhlého zániku mínojské civilizace a její spojitost se vznikem báje o Atlantidě nevylučují.

Nejdůležitější bohové

18. června 2008 v 6:12 *Řečtí bohové*
Zeus - Nejvyšší Bůh, Bůh blesku
Héra - Manželka Dia, ochránkyně žen a manželství
Athéna - Bohyně moudrosti, řemesel, vítězné války
Áres - Bůh války
Afrodita - Bohyně lásky a krásy
Helios - Bůh Slunce
Apollón - Bůh hudby, umění
Dionýsios - Bůh vína a radosti
Hádes - Bůh Podsvětí
Persefona - Manželka Háda
Artemis - Bohyně lovu
Poseidon - Bůh vod a moří
Déméter - Bohyně úrody
Hermés - Posel Bohů
* Všichni Bohové sídlili na Olympu *

Historie Řecka - stručně

18. června 2008 v 5:56 *Historie Řecka*
Řecké dějiny jsou jak v evropském tak v světovém kontextu velikou zvláštností.
Řecko jako kolébka evropské kultury nikdy nebylo velikou říší, s výjimkou krátkého období vlády Alexandra Velikého. Vždy to byly malé městské státy vázané spolu pouze různými dohodami. Občas došlo mezi nimi i ke krutým bojům. Čím bylo Řecko pro Evropu, tím byla pro Řecko Kréta, malý , ale významný ostrov mezi Egejským a Lybijským mořem. Ta byla v dobách své největší slávy (přibližně před 3 500 a 4000 lety) velice mírumilovný stát, který pro svou obranu i rozvoj využíval výlučně svého mocného loďstva, takže např. na Krétě nenajdeme opevněné paláce. Nejslavnější antické památky, např. slavný aténský Parthenon či vlastně celá Akropole byla vybudována ve velmi krátkém období Periklovy vlády. Přes onu roztříštěnost se Řekové dokázali ubránit i tak mocným říším jako byla říše perská. Jediné období, kdy bylo Řecko opravdu velkou říší byla vláda Alexandra Velikého (Makedonského). Toto období trvalo přibližně 11 let. Ironií je, že střed této říše nebylo to pravé antické Řecko, za které považujeme Athény případně Spartu, ale do té doby téměř bezvýznamná oblast Makedonie.

1. článek = anketa xD

4. června 2008 v 9:23 -Ostatní-
Malá anketka..